CATOSAL

66 / 100

CATOSAL

Etken Maddeler     :         Butafosfan | Vitamin B12 (Siyanokobalamin)

Farmasötik Grup    :          Vitamin

Farmasötik Şekil     :          Enjektabl Çözelti

Hayvanlar     :      At | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | Tavuk

Firma  :  Bayer

Prospektüs        BİLEŞİMİ

1 ml kırmızımtrak enjeksiyonluk çözelti 100 mg Butafosfan (17,30 mg fosfora tekabül eder) ve 0,05 mg Vitamin B12 ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Organik bir fosfor bileşiği olan butafosfan organizmada assimilasyon ön maddelerine tesir eder. Enerji metabolizmasında rol oynar ve özellikle ADP-ATP sentezini indükler. Karaciğer ve kas dokusunda bulunan enzimlerden Aspartat AminoTransferazın (AST) yükseldiği bazı metabolik nedenlere bağlı karaciğer hastalıklarında ve kas hastalıklarında, AST’yi kontrol altına alır. Fosfor, metabolik faaliyetlerde stımulan olarak etki ettikten sonra hemen dışarı atılır. Başka bir özelliği de düz kaslı organların reaksiyon kabiliyetlerini artmasıdır. Butafosfan immünolojik reaksiyonları regüle eder. Fosfor ve kalsiyum arasında özellikle iskelet sisteminin gelişimi açısından bir ilişki vardır. Catosal % 10 ihtiva ettiği Vitamin B12 dolayısı ile protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasına tesir eder ve ayrıca eritrosit (kırmızı kan hücreleri) yapımını ve genel gelişmeyi stimüle etmektedir. Catosal damar içi uygulamanın ardından hızlı bir şekilde elimine edilir. Butafosfan 58918 (jg/litre gibi maksimum serum konsantrasyonuna ulaşır, 24,48 ve 72 saat sonra ise tespit edilebilir limitlerin altına düşer, idrar ile hızlı bir şekilde %77’si atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Akut hastalıklar ve akut metabolizma bozuklukları: Yeni doğanların hastalıkları ve gelişme geriliklerinde, küçük ev hayvanlarında (köpek, kedi v.s.) yetersiz beslenmeden kaynaklanan zafiyet durumlarında, atların lumbagosunda, kalsiyum tedavisine ilave olarak, kronik hastalıklar ve kronik metabolizma bozuklukları, genç hayvanların yetiştirme hastalıklarına bağlı gelişme geriliklerinde, hatalı bakım ve beslenme gibi durumlarda uygulanır. Tavukların tüy yeme ve Cannibalismus hastalığında, evcil hayvanların tek taraflı ve hatalı beslenmelerine bağlı genel metabolizma bozuklukları ve buna bağlı arazlarda kullanılır. Sığırlarda kış sonuna doğru ve meraya çıkmadan evvel; yerinden kalkamama (yatalak), iştahsızlık, kronik indigestion (hazım bozuklukları) veya ön midede dolgunluk, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi, asabi belirtiler vs. gibi tablolarla kendisini belli eden metabolizma bozukluklarında kullanılır. Sekunder anemi ve paraziter anemi (kansızlıklar) durumlarında destekleyici olarak ve aşırı yorgunluk, doğumdan sonra beslenme bozukluğu, zayıflama, hastalıklardan sonraki halsizlik gibi durumlarda uygulanır. Sağlam hayvanlarda: iş, çeki, koşu hayvanlarında verimlerini artırmak üzere, hastalıklara karşı organizmanın mukavemetini artırmak üzere ve bilhassa köpek ve kürk hayvanları yavrularında gelişmeyi kamçılamak üzere uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZ

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Catosal %10, damar içi, deri altı ve kas içi olarak sığır, dana, at, koyun, keçi, köpek, ve kedilerde aşağıdaki dozlarda kullanılır: Akut hastalıklarda:

At, Sığır    5.0- 25.0 cc

Tay, Dana    5.0-12.0 cc

Koyun, Keçi    2.5 – 5.0 cc

Kuzular    1.5 – 2.5 cc

Köpekler (büyüklüğüne göre)    0.5 – 5.0 cc

Kediler, kürk hayvanları    0.5 – 2.5 cc

Tavuklar    1.0 cc

oral olarak ihtiyaca göre hergün tekrarlanabilir.

Kronik hastalıklarda: Yukarıdaki dozun yarısı verilir, lüzumunda 1-2 haftalık veya daha kısa aralarla tekrarlar yapılır. Sağlıklı hayvanlara verim artırıcı amaçla yukarıdaki dozların yarısı uygulanır.

İSTENMEYEN /YAN ETKİLERİ

Önerilen kullanım şekli ve dozda bilinen bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Başka ürünlerle birlikte karıştırılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Son kullanımı takiben et ,süt ve yumurta İçin 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Gebelikte kullanım: gebelikte kullanılabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Deri ve göze teması halinde derinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. Ürünü uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ

Klorbutil tıpalı ve aluminyum kapşonlu kahve renkli cam şişelerde, karton kutu içinde 50,100 ve 250 ml’lik ambalajlarda piyasaya takdim edilmiştir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 4 yıldır. 15-25°C’de güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: