İvomec

İvomec Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Endektosit

İvomec

Bileşimi: İvomec Enjeksiyonluk Çözelti 1 ml’de 10 mg ivermektin ihtiva eden renksiz-hafif sarımsı, berrak, homojen, steril bir çözeltidir.

FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI:

İvomecEnjeksiyonluk Çözelti’nin etken maddesi olan ivermektin bir Avermektin türevi olup Streptomyces avermitilis’in fermantasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. Ivermektin en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B_ ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B_ komponentlerinden kuruludur. Ivermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (Cl_) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini a_ıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90’dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

KULLANIM SAHASI / ENDIKASYONLAR: İvomec Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlere karşı kullanılır.

Sığırlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus placei, Ostertagia sp., O. ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O. lyrate (erginler, L_ larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Cooperia sp., Nematodirus helvetianus (erginler), N. spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotumum, Toxacara vitulorum

Akciger Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus

Deride Filariosis Etkenleri: Para_laria bovicola

Göz Nematodları: Thelezia sp. (ergin)

Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)

Miyasis etkeni: Dermatobia hominis (larva)

Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax

Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabei bovis,Chorioptes bovis

Bitler: Linognathus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis

Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumu_ak keneler): Boophylus sp., Ornithodoros savignyi

Koyunlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp.,Cooperia sp., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp., Strongyloides papillosus, Chabertia ovina,Trichuris ovis

Akciger Kıl Kurtları: Dictyocaulus _laria

Uyuz Etkenleri: Sarcoptes scabei var. ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. ovis

Bitler: Bovicola ovis, Linognatus pedalis, L. ovillus, L. stenopsis

Koyun Yapagı Sinegi: Melophagus ovinus

Burun Kurtları: Oestrus ovis

Yara Kurtları: Chrysomia bezziani

Keneler (Tek konaklı): Boophylus spp., Ornithodoros lahorensis

KULLANIM _EKLI VE DOZU: İvomec Enjeksiyonluk Çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır.

İvomec Enjeksiyonluk Çözelti veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği takdirde, 1 kg canlı ağırlık için etkin madde olarak 0.2 mg/kg c.a. (200 mcg) ivermektin isabet edecek dozda uygulanır.

İvomec Enjeksiyonlu Çözeltinin pratik dozu, 50 kg vücut ağırlığı için 1 ml’dir. 10 ml’den fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız

ÖZEL KLINIK BILGILER VE HEDEF TÜRLER IÇIN UYARILAR:

  • Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş_ bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özofagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.
  • Vida Kurdu, Chrysomia bezziana, larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında İvomec Enjeksiyonluk Çözelti uygulamakla yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.
  • Enfektif kıl kurdu larvalarına karşı İvomec Enjeksiyonluk Çözelti’nin kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.
  • Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
  • Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için veteriner hekime danışınız.
  • Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa İvomec Enjeksiyonlu Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir.
  • Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.
  • İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3., 8. ve 13. haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.
  • Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye olunur.

Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

ISTENMEYEN ETKILER: Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku işiliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

ILAÇ ETKILEŞIMLERI: Ivermektinin diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELIRTILER, TEDBIRLER, ANTIDOT: Tolerans sınırı geniştir (buzağı-kuzu en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat). Doz asımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış_ halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDA ILAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDIKASYONLARI: Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında uygulanmamalıdır. Kas içi ve damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKIMLER IÇIN UYARILAR: İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA _ARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Kendi ambalajı içinde, 25°C’yi aşmayan oda ısısında (15-25°C) muhafaza ediniz. Direkt güne ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 60 aydır. İlk kullanımdan itibaren, asepsi-antisepsi kurallarına uyulmak ve belirtildiği şekilde muhafaza edilmek koşulu ile 6 ay etkisini korur.

KULLANIM SONU IMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER IÇIN UYARILAR: Ivermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerinin sulara karışmamasına dikkat ediniz. Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız. Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TICARI TAKDIM ŞEKLI: 20 ml, 50 ml, 200 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik bütil kauçuk kapaklı polietilen şişe ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERI VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARIHI: 10.03.2014

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI PAZARLAMA IZIN TARIHI VE NO:14.09.2007/11-034

PAZARLAMA IZIN SAHIBI ADI VE ADRESI: BOEHRINGER INGELHEIM ILAÇ TIC. A.Ş. Maslak Mah. Büyükdere Cad. Uso Center No:245 Kat:13-14 34398 Sarıyer – Istanbul Tel: 0212 329 11 00 Fax: 0212 329 11 01

Menşei Firma: MERIAL – 29, Avenue Tony Garnier – 69007 Lyon – Fransa

IMAL YERI ADI VE ADRESI: MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA Fazenda Sao Francisco Cp 242 – Cep 13140-970 Paulinia/Sao Paulo – Brezilya

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: