Kanatlı İşletmelerinde Genel Biyogüvenlik Prensipleri

Kanatlı İşletmelerinde Genel Biyogüvenlik Prensipleri

“Hastalığa yol açan mikroorganizmalardan korunma Biyogüvenlik“Doğru uygulandığında, hastalığa neden olan mikroorganizmaların işletmeye girmesini ve işletmeler arasında yayılma potansiyelini azaltan bir seri manegementuygulamaları.. . Biyogüvenlik
İşletme değil de kanatlı açısından düşünüldüğünde,
En önemli tehdit başka bir kanatlıolacaktır
Bu nedenle biyogüvenlik sadece işletme etrafında bir hastalık bariyeri kurmaktan ibaret olmamaktadır
İşletme sınırları içindeki uygulamalara da gereken önem verilmelidirİnfeksiyöz mikroorganizma tipleri
Mortalitesiyüksek, oldukça bulaşıcıhastalıklar örn. Newcastle hastalığı (fowl pest), avianinfluenza, akut gumboro hastalığı
Sık rastlanan mikroorganizmalar (E. coli,coccidiosis)
İmmunosupresif etkenler (Mareks disease, CAV, Gumboro)
Halk Sağlığı (Salmonella,Campylobacter)Hastalıkların Bulaşması
Biyogüvenlik söz konusu olduğunda farklı etkenler farklı öncelikler gerektirmektedir
Etkenin kanatlı vücudunda çoğaldığıorgan ve dokular ile bir kanatlıdan diğerine ya da bir bölgeden diğerine bulaşma ve yayılması arasında direkt bir ilişki bulunmaktadır.Hastalık Tipleri
Solunum sistemi hastalıkları
Sindirim sistemi hastalıkları
Vertikal bulaşma
Bölgenin etkenlekontaminasyonuSolunumsistemi hastalıkları
Solunum kanalında yüksek konsantrasyonlarda
+++ mukus
Aksırık ve tıksırık ile
Aerosollerle örn. ND, IB, TRT, mycoplasmaSindirimsistemi (bağırsak kanalı) hastalıkları
diyare Dışkı ile bulaşma örn. salmonella,campylobacter,coccidiosis, viruslarVertikalbulaşma
damızlıklardan
Hava kesesi veya ovidukt yoluyla infeksiyon
yumurta kontaminasyonu
yumurta yoluyla bulaşma
örn. mycoplasma, salmonellaBölgenin etkenlekontaminasyonu
Kalıcı ve dirençli mikroorganizmalar
kontaminate altlık, ekipman, çevre örn. ILT, Gumboro,Marek’s, CAV, bakterilerin bir çoğu

Neden Biyogüvenlik?1. Mortalitesi ve morbiditesi yüksek etkenlerin nedenolduğu infeksiyonlarıişletmelerden uzak tutmak e.g.Newcastle hastalığı (Fowl Pest), avianinfluenza, veya akut Gumboro hastalığı
2. Verim kayıplarına yol açan E.coli ve coccidiosis gibi sık görülen etkenlerin etkilerini azaltmakNeden Biyogüvenlik?
3. Marek, chicken anaemia veya Gumboro hastalığı gibi kanatlılarıdiğer hastalık etkenlerine karşıduyarlı kılan immunosupresifhastalık ajanlarını elimine etmek,
4. Salmonella veya Campylobacter gibi halk sağlığını tehdit eden etkenlerle olan kontaminasyonu engellemekYayılma Yolları
1.Verminörn. salmonella,pasteurella
2. Yem örn. salmonella, bazı ND suşları
3. Yabani kanatlılar örn. mycoplasmalar, ND, avianinfluenza, ?IB, ?TRT, bakteriler, endoparazitlerYayılma Yolları
4. Su örn. E. coli, salmonella,campylobacter
5. Kuluçka örn. salmonella,aspergillus, enterococcus,pseudomonas, mycoplasmalar
6. Rüzgar yoluyla örn. IB, ND, TRT, ?mycoplasmalar
7. Dışkı yoluyla örn. Gumboro, ND, salmonella, mycoplasma, viruslar16

Genel olarak bir kanatlı işletmesinde biyogüvenlik önlemleri üçana kısımdan oluşur: İZOLASYON : hayvanların birbirinden ayrı, kontrol altındaki ortamlarda tutulmalarını kapsar. Örneğin; İşletmedeki hayvanların dışarıya çıkmasını önlemek ya da dışarıdan hayvan girişini önlemek amacıyla tel örgüuygulaması yapılabilir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da; sürüiçerisindek farklı yaş gruplarındaki hayvanların birbirinden ayrı tutulmalarıdır. Örneğin, koksidiyoz hastalığının en önemli bulaşma yolu farklı yaştaki hayvanların bir arada olmalarıdır.
–Ayrıca periyodik aralıklarla yapılacak olan dezenfeksiyon işlemleri ile hastalığın kontrolümümkün hale gelir. Böylece hastalığın diğer sürülere geçme şansı yok edilmektedir.17

TRAFİK KONTROLÜ Çiftliğe giriş çıkışların kontrolü yanında, çiftlik içindeki iş akışı gibi konuları kapsar.18

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
Kullanılan alet ve ekipmaların dezenfeksiyonu ile çiftlik pertsonelinin temizliği gibi konularıkapsar.19
Biyogüvenlik Uygulamaları Diğer kanatlılardan uzak olmalı Irmak, akarsu göl gibi su kaynaklarından uzak avoid putting bird sonrange Ana yollardan uzak olmalı Altlıkişletmeden uzaklaştırılmalı Kümeslerin etrafına beton döşenmeli Kümes içi ve çevresinde durgun su bulunmamalı Uygun içme suyu kullanılmalıKontrol bölgeleri -İnsanlar Çalışanların giriş çıkışlarını kısıtla Ziyaretçilerin girişini engelle Bölge trafiğini kontrol et Araçları sprey ile dezenfekte et Yeterli koruyucu elbise bulundur botlar Ellerin yıkanmasına dikkat et duşlar Kontrol bölgeleri -kanatlılar Sağlıklı parentlerden Sağlık kontrolu Ölülerin ve ıskartaların uzaklaştırılmasıKontrol bölgeleri -bölge dekontaminasyonu Etkili temizlik ve dezenfeksiyon Sürüler arasıbekleme süresi
işletme, iş giysisi, ekipman sağlanması Kapalı sulama sistemi Su sanitizasyonu total yemleme sistemi vermin kontrolu Etkinlik kontrolu Geniş spektrum özelliği gösteren etkinliği kanıtlanmış dezenfektanlar23

GENEL KORUNMA PRENSİPLERİ yetiştirmede gençve yaşlılar bir arada bulundurulmamalıdır.
hastalıklı kümesler ile temas kesilmelidir.
hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar uygun şekilde imha edilmelidir.
kümes ve çiftlik giriş çıkışları kontrol altında tutulmalıdır.
kümese yabancıların girmesi yasaklanmalıdır.
kümese girerken o kümese ait çizme giyilmeli ve dezenfektan madde ile dezenfekte edilmelidir.
kümese yabani kuşların ve diğer çiftlik hayvanlarının girmesi engellenmelidir.
kümeslerdehavalandırma,ısı,ılık,rutubet,yemlik,suluk, folluk ve metrekareye düşen hayvan sayısının yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
uygun aralıklar ile kan testleri yaptırılarak, portörler ayıklanmalıdır.
aşı yapılmadan 3-4 gün önce ve aşı yapıldıktan 14-21 gün sonra kan testleri yaptırılmalı ve antikor düzeyleri belirlenmelidir.
üretim sonunda kümes ve kümes malzemelerinin dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: