Hibe Edilecek 300 Koyun İçin Detaylar Açıklandı

Projenin Amacı

Sözleşmeli üretim modeli ile köylerde;
Atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak,
Koyun barınaklarının tam kapasite ile kullanımını sağlanmak,
Ülkemiz koyun varlığını artırmak,
Kırsaldaki koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak,

Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu

Yetiştiriciler ihtiyaç fazlası dişi kuzuları kesime göndermektedir.
Damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın artmasında engel teşkil etmektedir.
Hayvan varlığındaki azalma kırsalda yaşamanın sebeplerini ortadan kaldırmaktadır.
Bu sebeple Koyun sayısı yıllar itibari ile artmamaktadır. Bu durum ihtiyaç olan et üretimini olumsuz
etkilemektedir.

Neden Sözleşmeli Üretim
250 küçükbaşa 1 işçi düşmektedir.
İşçilik Maliyeti, Bakım ve Besleme, Hayvan Sağlığı giderleri, Barınak giderleri hayvanın satış bedelini geçmektedir.
Mevcut yasal çerçevede piyasa koşullarında üretim imkanı bulunmamaktadır.
Aynı işin kırsalda ve mera şartlarında yapılması halinde hem istihdam sağlanacak hem de işletme giderleri satış maliyetinin altına düşecektir.

Sözleşmeli Üretim Modeli

Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;
Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satar.
Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verir.
Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirler.
Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur,
Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verir.
Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir.
Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye öder.
Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam eder.
Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptırır.
Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek,
Toplamda en az 1.666 üretici ile sözleşme,

İŞ AKIŞI

1.Oluşturulacak web sitesinde müracaat şartları ve başvuru kriterlerinin yayınlanması,
2.Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması,
3.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,
4.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,
5.Kazananların duyrulması,
6.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması,
7.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,
8.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,
9.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,
10.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,
11.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi.

Başvuru adresi: https://300koyun.tigem.gov.tr/

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: