Clostridial Aşılar


      

     VBR Polimix 5 Aşısı, Clostridium perfringens Tip B, Tip C ve Tip D; Clostridium novyi Tip A, Clostridium chauvoei komponentlerini içeren, formaldehit ile inaktive edilmiş ve Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiş bakterin toksoid bir aşıdır.
Cl. perfringens tiplerinin neden olduğu Enterotoksemiler ve Kuzu dizanterisi; Cl. chauvoei’ nin neden olduğu Yanıkara ve Cl. novyi’ nin neden olduğu Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis’ e karşı sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklara uygulanır.
VBR Polimix 5 aşısı Avrupa Farmakopi’de bildirilen seviyelerde koruma sağlamaktadır. Clostridium perfringens Beta toksin için >10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için >5.0 IU/ml, Clostridium novyi Alfa toksin için >3.5 IU/ml’dir. Clostridium chauvoei için kobaylarda tam koruma sağlar.

         2011 Yılı “Tarımsal Ar-Ge Proje Destekleri” kapsamında hazırlanmış “E.coli ve Cl.perfringens Tip C Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Antiserum Üretimi” projesi kapsamında yeni doğan kuzu, oğlak ve buzağılarda en çok görülen iki enfeksiyona karşı kombine antiserum üretilecektir.

         Halen yeni doğan yavruların E.coli ve Enterotoksemi enfeksiyonlarından ileri gelen enfeksiyonlara karşı VBR K99+C aşısı üretmektedir. Annelerin aşılanması ile yavruların korunmasına yönelik olan aşının yanısıra, kombine antiserumun hizmete sunulmasıyla artık kuzu, oğlak ve buzağılar ölmeyecektir.

        TUBİTAK tarafından desteklenen bu proje kapsamında koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda konjuctival yolla uygulanacak Br. melitensis Rev 1 suşundan hazırlanan liyofilize, canlı, attenüe aşı üretimi planlanmıştır.
Ayrıca Bakanlıktan Brucella melitensis Rev-1 Genç ve ergin, Br.abortus S19 genç ve ergin ve Br.melitensis konjuctival olmak üzere 5 farklı Brucella aşısı için Ön Üretim izni alınarak deneme üretimlerine başlanılmıştır.

        Kombine Clostridial Bakterin-Toksoid aşı. Clostridium novyi (oedematiens), Clostridium septicum, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens B, C, D, Clostridium chauvoei, Clostridium haemolyticum bakterin-toksoidleri içeren opak sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir. %0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak %0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır.

        İmmunojenik gücü; Clostridium novyi Alfa toksin için >3.5 IU/ml, Clostridium septicum Alfa toksin için >2.5 IU/ml, Clostridium perfringens Beta toksin için >10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için >5.0 IU/ml, Clostridium sordellii için >1.0 IU/ml’dir. Clostridium chauvoei için, kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90 oranında, Clostridium haemolyticum için, kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı % 75 oranında korur. Uygulanan hedef hayvan türleri; sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaktır.

       Kompozisyonu: Kombine Clostridial-Escherichia coli bakterin-toksoid aşı. Clostridium novyi (oedematiens), Clostridium septicum, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens B, C, D, Clostridium chauvoei, Clostridium haemolyticum bakterin-toksoidleri ile Escherichia coli K99/F41/F17(Fy) bakterini içeren opak sıvı aşı, Alüminyum Hidroksit jele adsorbe edilmiştir. %0.4 oranında Formaldehit ile inaktive edilmiştir. Aşı içinde koruyucu olarak %0.01 oranında Thiomersal bulunmaktadır. İmmunojenik gücü; Clostridium novyi Alfa toksin için >3.5 IU/ml, Clostridium septicum Alfa toksin için >2.5 IU/ml, Clostridium perfringens Beta toksin için >10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için >5.0 IU/ml, Clostridium sordellii için >1.0 IU/ml’dir. Clostridium chauvoei için kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90, Clostridium haemolyticum için kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı % 75 korur. Bunun yanında Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı koruma sağlar. Escherichia coli K99 antijenine >100 AU (Aglutinin Unit) immun yanıt temin eder. Uygulanan hedef hayvan türleri; sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlak ve gebe sığır, gebe koyun, gebe keçidir.

        İmmunojenik gücü; Clostridium novyi Alfa toksin için >3.5 IU/ml, Clostridium septicum Alfa toksin için >2.5 IU/ml, Clostridium perfringens Beta toksin için >10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için >5.0 IU/ml, Clostridium sordellii için >1.0 IU/ml’dir. Clostridium chauvoei için, kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90 oranında, Clostridium haemolyticum için, kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı % 75 oranında korur. Uygulanan hedef hayvan türleri; sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaktır

         İmmunojenik gücü; Clostridium perfringens Beta toksin için >10.0 IU/ml ve Epsilon toksin için >5.0 IU/ml’dir.

        Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Cl. perfringens tip A’ ya ait her iki suş ile yeterli düzeyde bağışıklık elde edilemezken, Cl. perfringens tip C (Silivri, Pendik), Cl. perfringens tip D (NCTC, 8346) , Cl.oedematiens tip A (UK, Pendik) / (NCTC, 538) , Cl.septicum (NCTC , 547) suşlarının koruma değerleri sırası ile 5-10 , 10>, 10> /10>, 2.5-5 IU/ml düzeyinde bulunmuştur. Cl. chauvoei (No:20, Pendik) suşunun ise % 100 koruma sağladığı saptanmıştır. Altılı kombinasyondaki 5 antijenin toplam dozu ise 2.25 ml. olarak belirlenmiştir.

COVEXIN®8

Kombine klostridial aşı

Bileşimi:

Her bir ml’de bulunan içerik;
Clostridium perfringenstip B & C (β) toksoidi ≥ 16.7 IU
Clostridium perfringenstip D (ε) toksoidi ≥ 5.3 IU
C. chauvoeitüm hücre kültürü Avr. Farm. Karşılar
C .novyi tip B toksoidi ≥ 5.5 IU
C. septicumtoksoidi ≥ 4.6 IU
C. tetanitoksoidi ≥ 3.5 IU
C. haemolyticum ≥ 17.4 U

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: