Mastitislerde Sağaltım

Akut-toksik mastitislerin sağaltımı


       Semptomlar şiddetli ise parenteral antbiyotikler kullanılır. Etken izolasyonu yapılmadıysa GENİŞ SPEKTRUMLU antibiyotikler tercih edilmelidir. Hafif olgularda oksitosin+sık sağım (2-3 saat arayla 6-8 kez/gün) uygulanabilir.

Koliform Mastitisi Tedavisinde Dikkat Edilecek Noktalar

        Antibiyotik uygulamalarında (pek etkili değildir) bakteriyostatikler tercih edilmelidir. Bakterisidler bakterilerin ölümüne yol açarak endotoksemik şoka neden olabilirler. Parenteral antbiyotik + sık sağım (toksik şok varsa mutlaka i.v uygulama) yapılmalıdır. Oksitetrasiklin, ampisilin, sülfanamidler kullanılabilir. Böyle hayvanlar dehidredir, Hipoglisemi ve hipokalsemi şekillenir.Bikarbonat açığı meydana gelir.
Yangıya bağlı doku yıkımlanması ve sonrasında doku mediatörleri salınır (akut bozuklukların başlıca sorumluları). Memede ödem vardır.
Sıvı tedavisi: 20-40 lt sıvı/600 kg inek, poliiyonik sıvılar kullanılmalıdır. Sıvı azalan dozda uzun süreli verilmelidir, çünkü bakteriler hızla çoğalmaya devam ederler ( toksinleri de öyle ).
Hipokalsemi : % 20 lik Ca sol 500 ml,
Hipoglisemi : % 50 lik dekstroz 500 ml,
Bikarbonat açığı :150-250 g bikarbonat 3-5 lt sıvı içinde verilmelidir.
Doku mediatörleri için de : 1.1 mg/kg flunuksin meglumin uygulanmalıdır.
Sadece perakut toksik mastitislerde : Kortikosteroid uygulanabilir (1 defa), meme içi vermek daha uygundur: Meme ödeminin azalması, ağrının azalması, antbiyotiğin meme dokusuna daha iyi penetre olması için ve memedeki toksik içeriğin atılması için kullanılır.
Ek olarak antihistaminik ve diüretik kullanılabilir. (gebeyse diüretik verilmemelidir= ABORT)
İneki temiz, havadar ortama alınmalı, temiz su verilmeli, karbonhidratça zengin gıda ile beslenmeli ve taze rumen içeriğide verilmelidir.


Subakut mastitislerin sağaltımı


        Yangı belirtileri memeyle sınırlıdır, sistemik bozukluk yoktur. Antibiyotik sadece meme içi verilir. Meme içi tedavi min. 3 gün uygulanmalıdır, klinik belirtiler ortadan kalkınca 24 saat sonrasına kadar devam edilmelidir. Sık sağım yapılmalıdır.


Maya ve mantarlara bağlı mastitislerin sağaltımı

       Çevrede bulunan etkenlerden şekillenir. Memede ani şişlik ile ortaya çıkarlar ve beden ısısı da yükselir. Candida albikans önemli bir etkendir. Antibiyotik kullanılmasına rağmen klinik mastitis semptomları şiddetlenirse MAYA ve MANTAR’lardan şüphe edilmelidir. Kontaminasyonda antibiyotiklerin meme içi verilmesi çok etkilidir. Klotrimazol, ketokonazol, nikonazol, nistatin gibi antimikotikler etkili olmaktadır.
Klinikte enfekte memeler tedaviye yanıt vermiyorsa, Kültür sonucu herhangi bir etken üremesi şekillenmemiş ise ve palpasyonda memede sertlik ve fibrozis varsa Nocardia’dan şüphe edilir.


Mycoplazmal mastitislerinin sağaltımı

      Sağım srasında memeye bulaşırlar. Enfekte inekler portördür. Özel besiyerlerinde ürerler ve süt veriminde ani düşüş meydana getirirler. Meme çok şiştir ama ağrısızdır.
Süt tüpe alındığında, altta pıhtı üstte ise berrak sıvı birikir. İleri aşamalarda süt purulent hale geçer. Tedavisi yoktur. Sürüden uzaklaştırma gereklidir.


Yaz mastitislerinin sağaltımı

       Etkenler: A.Pyogenes, Peptococcus indolicus, Str.dysgalactia, Mikroaerofilik koklar, Bacteriodes melaninogenicus, Fusobacterium necrophorum’dur. Bulaşma; Hyrotea irritans (koyunlarda baş sineği olarak bilinir, ineklerde de kan emer) ile olur.
        Doğum sonrası memeler körse bu enfeksiyon akla gelmelidir. Penisilin ve tetrasiklin parenteral uygulanır. Memeleri boşaltmak ve sineklerle mücadele etmek gerekir.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: