Köpeklerde Vaginal Sitoloji

Köpeklerde vaginal sitoloji

ü Vaginal sitolojik muayene dişi köpeğin jinekolojik açıdan incelenmesinde en önemli yöntemlerden birisidir.
ü Dişi köpeğin gonadlarındaki siklik değişikliklere bağlı olarak meydana gelen rejenerasyon ve proliferasyon olguları, en iyi şekilde vagina mukozasına yansırlar.
ü Lam üzerinde hazırlanmış olan preperatın çeşitli yöntemlerle boyanması sonucu epitel ve kan hücrelerini en iyi bir şekilde seçmek ve ayrımını yapmak bu yöntemle mümkündür.
ü Vaginal sitoloji dikkatli alınmış anamnez, iyi bir inspeksiyon ve klinik muayene ile birleştirilmelidir.


Kullanım alanları:

ü Siklus determinasyonu
ü Proöstrus, östrus, metaöstrus, anöstrus dönemleri (geç veya erken)
ü Puerperal dönemin ve hastalıklarının izlenmesi
ü Normal, Pyometra, Endometritis, Ovaryum kisti.. vb tanılar konabilir
ü Ovulasyon zamanının belirlenmesi
ü Çiftleşme zamanının belirlenmesi, ovulasyon zamanının belirlenmesine bağlı olarak 24-48 saat içinde dişi köpeğin çiftleştirilebileceği söylenebilir
ü Östrusun baskılanması
ü Hayvanların düzenli vaginal sitolojik bakılar sonucu geç metaöstrus veya anöstrus döneminde oldukları saptanarak, bu dönemde progesteron kullanılmasıyla, östrusun oluşmasını engelleme prensibine dayanır.
ü Nidasyonun engellenmesi
ü Vaginal sitoloji yoluyla kohabitasyondan 48 saat içinde smeerde sperma saptanır ve buna göre sağıtım yapılır
ü Siklus bozuklukları
ü Sakin kızgınlık, uzayan proöstrus, splitöstrus …. gibi olgularda
ü Tam anlamıyla yapılmamış olan ovariyohisterektomilerin belirlenmesinde
ü Ovarian Remnant sendrom

Yapılışı


ü Pamuklu steril bir svap veya steril bir öze ile alınan smear, temiz bir lam üzerinde yayılır.

ü Boyama 20 ile 60 dakika arasında sürmektedir
ü Toludine blue
ü Schorr
ü Giemsa
ü Diff Quik
ü Methylene Blue
ü Papanicolaou
ü Hazır olan yalnızca örneğin yayılması ve de fikse edilmeyi gerektiren Test-simplex gibi hazır boyanmış lam preperatlarda vardır.

ü Vaginadan epitel hücreleri alırken vestibulumdan almaktan kaçınılmalıdır.
ü Küçük boy köpeklerde bile eküvyon vulvadan birkaç inç ilerledikten sonra alınmalıdır; büyük boy köpeklerde ise, eküvyon 6 inç kadar vaginaya sokulmalıdır.
ü Proöstrüs ve östrüsteki köpeklerde bu işlem kolaydır, ancak hayvanın iyi zaptedilmesi önemlidir.


Siklus sürecinde vaginal epiteller


Süperfisiyal Hücreler


ü Vaginal smearde görülen en büyük hücrelerdir.
ü Poligonal, düzgün, bazen de katlanmış biçimdedirler.
ü Çekirdekleri bazen yoktur ya da küçük ve koyu renklidir.
ü Çekirdeksiz olanlar tam karnifiye olarak isimlendirilir.
ü Normal olarak anöstrüste görülmezler, proöstrüste ise artış eğilimindedirler.
ü Çok sayıda süperfisiyel hücre veya sadece bu hücrelerin görülmesi sitolojik östrüs karakteridir.

İntermediyer hücreler


ü Çeşitli büyüklük ve biçimdedirler, ancak tipik olarak parabazal hücrelerden 2-3 defa daha büyüktürler.
ü Küçük intermedier hücreler : Yaklaşık yuvarlak-oval büyük prominent çekidekli olanlar.
ü Büyük intermedier hücreler: Poligonal biçimde, küçük çekirdek/bitoplazma oranlı, okla gösterilen bir tanesi hariç; süperfisial hücreler olarak sınıflandırılabilir (küçük, koyu renkli çekirdekli) olarak ikiye ayırırlar.
ü İntermedier hücreler östrüs dışında her dönemde görülebilir.


Parabazal hücrelerü
Tipik vaginal smearlerde en küçük hücrelerdir.
ü Yuvarlak veya yaklaşık yuvarlak biçimdedir.
ü Diöstrüs ve anöstrüste sık görülürler.
ü Östrüs sırasında pek rastlanmazlar.


Vaginal sitoloji


Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: