Göz Hastalıkları

*Membrana nictitans görevleri: alt göz kapağı – cornea arasındadır. corneayı mekanik olarak korumak, lacrimal filmi şekillendirmek, immuniteye yardımcı olmak.

*Membr nictitans inversiyon ve eversiyonu: içe doğru dönme inversiyon, dışa doğru dönme eversiyon. T kıkırdağının vertikal kısmının eğilime uğramasıyla şekillenir.

*memb nict lympho plasmocyter infiltrasyonu: membrana nictitansın serbest kenarında immuno compotentes hücre birikimleridir. Bilateraltir ve kortikosteroid uygulanmalıdır.


*Conjuktivitis follikularis :
membrana nictitansın arka yüzündeki lenf folliküllerinin hiperplazisidir.

*Memb nictitans glandının luxasyonu: kiraz göz: glandula nictitans’ın prolapsusudur. Fibro conjuktival bağların gevşek olmasından dolayı şekillenir. 2 yaş altı köpeklerde medial kantusta kırmızı bir kitle ile karakterizedir.


*Konjuktivitislerin bölümlendirilmesi:

Etio: bakteriyel, viral, fungal, paraziter, alerjik, toksik, kimyasal, yabancı cis, ptf eks
Süre: akut, subakut, kronik
Karakter: kataral, purulent, mukopurulent, hemorajik, folliküler, membranöz, psödomembranöz, bakteriyel


*Konj etiyolojisinde irkiltisel fakt:

Eksojen: yabancı cis, toz toprak kum duman sis sanayi atkl nem allergen rüzgar hava
Endojen: ptf eks entropion ektropion distichiasis trichiasis ektopik silia nazal fold lagoftalmus
Konj tanısında aşamalar: eritem ve hiperemi akıntı chemosis follikül şekillenmesi


*Morganın cep yönt:
üçüncü göz kap posterior yüzünde prolabe bezin dorsal ve ventraline iki kavun dilimi ensizyonu yapılır.kapatma basit sürekli dikişle yapılır.poliglaktin 910 kullanılır.gömme işlemi uygulanır. Gömme sırasında bez içeri ittirilirken dikiş ipliği çekilir.


*Uygulama yöntemi seçimi:
uygulama kolaylığı ptf üretimi üzerine etkisi nüks olasılığı kozmetik görünüm

*Membrana nictitans protrusionu: m nic ın yer değiştirmesine ilişkin olarak supero temporal açıya doğru orgaın yer alıp cornayı kısmen örtmesi.bilateral yada unilateral.3tür nedeni var. 1) sinirsel: horner tetanoz gençlik hastalığı.2) orbiter ekzoftalmus enoftalmus 3) göze ilişkin: cornea ülseri uveitis glaucom


*Conjuctivitis catarrhalis acuta:
göz conjuktivası epitelyum katmanının akut yangısı.travmatik( kum toz toprak entropion ektropion trichiasis morexella bovis . kimyasal : idrar ve dışkıdan oluşan amonyak kükürt dioksit. Fiziksel. Aşırı sıcak soğuk mikrobik: köpek gençlik sığır cgb metabolik: avitaminozis….. serömükoz gözyaşı fotofobi ödem chemoısis ağrı kaşıntı conjuktiva kırmızı


*Conjuktivitis catarrhalis kronika:
göz konj epitelyum katmanının kronik nitelikli yangısı.conj rengi sarı .mukoprulent gözyaşı akıntısı.ağrı fotofobi.


*Conjuktivitis purulenta acuta:
conj nın purulent nitelikli yangısı.akut ve kronik kataral conj bir komplikasyonu.
Con pur kronika: irinli yangı.bol irin hiperemi fibrin ödem follikül ülser oluşumlar.fotofobi ağrı


*Conjunctivitis crouposa :
kanatlılara özgü conjuktivada pseudomembran ve fibrinöz eksudat oluşumuyla karakterize.

*Conjuktivitis Granulosa: paraziter granulasyon ve ülserasyon ile karakterize, etken flaria irritans’tır. Toplu iğne başından mercmek büyüklüğüne kadar değişen büyüklükte taşkun granulasyon dokunu-ulcus oluşumu vardır. Spesifik tedavisi 1/10 luk gliserol sülfattır.


*Meibomitis:
meibomian bezlerin (gl. tarsales) yangılaşmasıyla oluşan konjunktivitis

*Koyun ve keçi enfeksiyöz keratoconjunctivitis :
IOC (infectious ovine conjunctivitis) sığır keratokonjuktivitisine benzer. 
Corneada oluşan nekroz olgusuna cornea sequesteri ya da “NİGRUM CORNEA denir.

KCS: Kseroftalmi diyede bilinir.Gözyaşının kalitatif ve kantitatif olarak azalmasıyla karakterizedir.
Nedenler: *İlaçlara bağlı *Şirurjikal kökenli *Otoimmun *Travmatik *Distempera bağlı *İntoksikasyonlara bağlı *Irk predisp. *Diğer
Klinik Görünüm: Blefarospazm, Mukopurulent akıntı, Yüzük benzeri vaskülarizasyon, Konjuktivada eritem, İpsilateral olarak burun deliğinde kuruluk bulunur.
Tanı:Schirmer testine göre yapılır. Schirmer Ide 5mm< ise KCS var. 8-10mm ise şüpheli, 14-24 mm ise normaldir. Rose bengal boyamada oluşan ülserlerin tanısında yararlanılır.
Sağaltım: MedikalàYapay gözyaşı, sentetik musini Doğal gözyaşı sekresyonu uyarıcısı, Sekonder Enf. Engelle antibiyotikle, Cornea ülseri varsa collagenas ver ,İmmun sistemi baskılamak için siklosporin kullan. OperatifàParotis kanalının transplantasyonu yapılır.


*Allerjik Konjuktivitis:
Konjuktival resesusların ve lenfoid dokunun açıkta kalması sonucu antijenlerin bu keselere girmesiyle oluşur.Kortikosteroidlerle tedavi edilir.


*Kedilerin Primer Konjuktivitisi:
1.tip felin herpes A virusuna ilişkindir.Kedilerin enfeksiyöz rhinotraheitisine ilişkin olarak gözlenir.3 klinik formu vardır.
1.form:Neonatal ophtalmide denir.1-4 haftalık kedi eniklerinde görülür.Çoğunlukla bilateraldir.Anadan bulaşır.Bazende barınaktan bulaşır.Sekonder enfeksiyonlarda panoftalmi görülebilir.
2.form:1-6 aylık kedilerde görülür.İlk belirtiler blefarospasmus, epifora,konjuktivada hafif konjesyon,Şemozis,Gözyaşının serömüköz hale dönüşmesi, gözde aşırı kaşıntı,hayvanlar halsiz ve anoreksik.
3.form: 6 aylıktan büyüklerde görülür Üst solunum yolları enf. Kaynaklanan tek yada müşterek bir halde seyreden bir kerato konjuktivitistir.Daima bilateraldir.Genelde ilk hastalığı atlatmış bireylerde görülür.


*Kornea hastalıkları:
Cornea göze gelen ışınların görme merkezine kolay iletilmesine yarayacak bir biçimde saydam ve avasküler yapıdadır


*Kornea saydamlığını oluşturan faktörler:

1-Kan damarı ve hücreden yoksundur.
2-Pigment yoktur.
3-Su içeriği kontrollüdür.
4-Düzgün optik yüzeyi vardır.
5-Kollagen fibrillerinin düzenli olması.

       Kornea avasküler olduğu için oksijen kaynakları *H.Akuöz *Precorneal film ve atmosfer *Limbal pleksuslar *Palpebral konjuktiva damarları . Kornea göz hastalıkları yönünden 5 tabakadan oluşur. 1-PTF
2-Epitelyum kornea ve bazal membran
3-Stroma
4-Descement zarı
5-Endotelyum


*Korneanın kongenital anomalileri:
Kist dermoid:Konjuktiva,sklera ya da doğrudan doğruya korneadan köken alan kıllı bir deri parçasını parsiyel ya da total olarak kornea üzerinde yer almasıdır.

*Mikrokornea:Kongenital olarak korneanın çok küçük yada eser miktarda şekillenmesi

*Melanisme:Melanin pigmentinin değişik doku ve organda diffuz yada parsiyel birikmesi.
*Megalophtalmus:Bulbus oculinin aşırı hacim alması.


*Kornea Reaksiyonları:

*Kornea ödemi:Stromaya fazla oranda su birikmesi sonucu.
*Vaskülarizasyon:Değişik patolojik olgularda korneada kan damarlarının şekillenmesi ve organizmanın yanıtı sonucu
*Corneal skar:İyileşme döneminde bölgedeki keratosit ve çevreden gelen fibroblast ve makrofajlar tarafından şekillendirilir.Kornea dokusunun aşırı kayıplarında ve bunu izleyerek oluşan skatrix dokusu olgularında organın merkezine birtakım çıkıntılar oluşur.Bunlara ektazi denir. Stromanın geniş bir alanda ve derinliğinin descement membranına kadar yıkımlandığı olgularda intraokuler basınca ilgili olarak adı geçen membranın dışa doğru prolabe olmasına DESCEMATOSEL denir.Atlarda descement membranın fibroelastik yapısından dolayı prolapsusu söz konusu değildir.Descement membranın perforasyona uğradığı olgularda ise h.aquosusun dışarıya akıntısına ilişkin olarakiris prolapsusu şekillenir.Oldu iris stafilomu olarak adlandırılır.Kedilerde sık rastlanılır.

Şinesi anterior: iris cornea yapışması.
Şinesi posterior: iris lens yapışması.
Genio şinesi : iridocorneal açıda yapışma.


*Mikoplazmal konjuktivit:
klinik olarak unilateral bir tablo gösterir. Birkaç gün içinde bilateral olur. Bulbar ve palpebral konjuktivit oluşumu tipiktir. Soluk konjuktival mukozalar, psödomembran varlığı ile diğerlerinden ayrılır.


*Clamidyal konjuktivit:
sağaltımda tetrasiklin, eritromisin, tylosin etkilidir. Genel bozukluk varsa oksitetrasiklin.


*İnfeksiyoz Bovine Keratokonjuktivitis:
morexella bovis. Sineklerle taşınır. Kornea epitel ve stromada nekroz. Yangısal hücre inf. Ve periferal vaskularizasyon var. Akut başlar, hızla yayılır. Görme kaybı olur, ağrı vardırç central keratitis,ülserli konjuktivit vardır. Keratokonjuktivite döner, epifora, fotofobi, blefarospazm vardır. Zamanla oppasite genişler, vaskularize olur. Ülser derinleştikçe descemetasel ve panoftalmi olur. Penicilin ve tetrasiklin kullanılır. Cornea epitelinde bozukluk yoksa subkonjuktival prednizenol kullanılır. 3.gözkapağı flebi yapılır, tarsografi de endikedir.
*Kedi Eozinofilik Keratitisi: kornea limbusundan merkeze ilerler. Günde 2-4 kez topikal prednizonol kullanılır. Sonuç alınmazsa sistemik megastol asetat.


*İnfeksiyoz Canine Hepatitis (Mavi Göz):
daha çok aşıya bağlı, adenovirus. Ödem-oppasite vardır mavi renk yapar. Virus kornea epiteline yapışır. Antikor komplex oluşur. Kornea endotelinde Na-K pompası bozulur, H.aquosus endotelden içeri girer. Ödem şekillenir. Endotel hasarı geçici ise ödem düzelir. %5 lik NaCl kullanılır. Günde 3 kez topikal atropin kullanılr, göz akıntısını azaltır, midriyazis yapar, ön şinesiyi engeller. Kortikosteroid kullanılır.


*Malign Kataral Fever:
Herpesvirus. Baş-göz formu şiddetli. Öncelikle korneada ödem ve keratitis vardır, skleralden merkeze ilerler. Endoftalmitis var, üveitis yapar,hipopyom ve nistagmus olur.


*MCF-IBK Farkı:
IBK da oppasite merkezden perife, MCF de ise skleradan merkeze ilerler.

*Ulcus topikal Kombinasyonu : -Asetil sistein (%20, 6ml) -Atropin (%1, 6ml) –Kloramfenikol (%20, 1.2ml) –Gentamicin (%5, 1.5ml) –Suni gözyaşı (25ml)


*Korneal distrofi:
korneanın tamamen gelişmemesi.

*Yangısal olmayan ektaziler :
1)keratokonus: cornea ortasında, konik-yuvarlak çıkıntı.
2)keratoglobus: corneanın transversal ve vertikal çaplarının eşit biçimde genişleyip, yuvarlak çıkıntı alması.

*Yangısal olan ektaziler: iris ve kornea stafilomu (prolapsus)

*Leukoma: kornea lekeleri. Yangısal infiltrasyon ve skatrizasyon sonucu şekillenen, sınırlı renk değişiklikleri.

*Tractus üvealis hastalıkları: iris-corpus ciliare,choroidea.
üveitis: tr.üvealis yangısıdır.
cyclitis: corpus ciliare yangısıdır.
hyalitis: corpus vitreus yangısı.
üveitis anterior: iris ve corpus ciliarenin birlikte yangısıdır.
üveitis posterior: cyclitis, hyalitis ve üvearetinitisin komple yangısıdır.


*üveitise neden olan enf. Hastalıklar:
gençlik, viral hepatitis, tüberkuloz, brucelloz, leptospiroz, lyme disease.

*Üveitis Klinik Semptomlar: konjuktivit, şemozis, korneal ödem, hipopiyom hifema, iriste ödem, vaskularize çıkıntılar, myozis, intraoculer basıncta düşme, lens modifikasyonu, fundusta chorioretinitis.

*Üveitis Komplikasyonları: şinesi anterior-posterior, hipertansif üveitis, iris atrofisi, lenste luksasyon-subluksasyon, katarakt, fundus değişiklikleri, panoftalmitis.


*Pannus Uberreiter Sendromu (Kronik Superficial Keratitis):
otoimmun bir hastalık, ultraviole ışınlar sebep. Erken dönemde korneada yangısal hücre inf. İlerledikçe plasma hüc, ve lenfositler gelir. Corneal ödem ve vaskularizasyon şekillenir. Pigmentasyon olur, cornea saydamlığını kaybeder. Vaskularizasyon temporal bölgeden başlar, lateralden mediale doğru yayılır.
Tedavi: Dexametazol, subkonjuktival kortikosteroid, siklosporin, betairradyasyon kullanılır. Superficial keratoktemi yapılır.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: