Löykoz Nedir? (Lenfom)

Lokalize olarak tümör oluşumudur ve periferal yayma kanda herhangi bir hücresel artış yoktur. Örneğin; timik karsinom, Huckin benzeri lenfom, histiyositom hepsinde de lokalize tümör oluşumu görülür. Hayvan da malign fibröz histiyositom da mast hücre tümörleri şekillenir.

Sığır Lenfomu
2 tane formu vardır. Enzootik ve sporadiktir.
Enzootik form; Retroviruslarla ilişkilidir. G partikülü taşırlar ve genoma adapte olurlar. Hücre üremesini artırırlar. Kendilerine ait hücre proliferasyon bölgesi taşırlar, hücreyi devamlı üretirler.
BLV (Bovine Leukomi virus) enfeksiyonuna bağlı olarak şekillenir. Enfekte olan hayvanların sadece %3’ünde tümör oluşur, uzun süreli bir hastalıktır.
Tümör oluşumu için çok zaman gerekir, Besi hayvanlarında görülmez, 2 yaşın üstü hayvanlarda gözlenir. Hastalık çiftleşme dahil her türlü temas yoluyla bulaşır. Anemi ve trombositopeni görülmez, siklik şekilde lenfositoz görülür. Tümöral oluşumlar çok uzun zaman aldığından bunu görmek klinik olarak zordur. Süt ineklerinde karşımıza çıkar, herhangi bir lenf düğümü büyümesi şeklindedir. Barsaklarda diffuz kalınlaşma yapar. Arka bacaklarda sinir üzerine lenf düğümleri baslı yapar ve tek taraflı felçlere neden olur.
Myokardı tutabilir, kalp tamponu şekillenir. Aynı şekilde dalağı da tutabilir. Ölüm dalak rupturu sonucu olur. En sık burayı tutar.
-Sporadik Löykozis; bunun BLV’le ilgisi yoktur. Sporadik olarak karşılaşılır. İdiopatiktir.
Buzağı tipi; 6 aylıkta ortaya çıkar, simetrik lenfadenopati karakteristiktir. Kösemi görülür. Lenf yumrularını tytar, şişer ve palpe edilir. Timusta değişiklik yoktur.
Timik-Juvenil Tip; 1 yaşına kadar sığırlarda görülür. Sadece timus normalden 20 kat büyüklüğe erişir.
Deri Tipi; 2 yaş ve üzeri sığırlarda görülür. Enzootik löykozla karışabilir. Deride lenf benzeri oluşumlara yol açar. Bunlar ülserleşebilir. 12-18 yaşına kadar şekillenebilir. Daha sonra iç organ tutmaları görülür. İç organları tuttuğumda enzootikle ayırmak güçtür.
Koyun ve keçide; lökemi virusla ilişkildir. Atlar duyarlıdır, nadir şekillenir. Kedi de FIV’le ilişkilidir. FIP ile seyreder.
Türe göre 3 farklı lezyon oluşturur. Bunlar; lenfosarkom, lenfosit löykemi ve immun löykemi oluşturan tiptir. Lenfosarkom multisentrik olabilir. Birden fazla noktayı tutabilir, sıklıkla lenf yumrularını etkiler. T ve B lenfositlerini tutar ve proliferasyon şekillendirir.

-Alimenter form
; Mide ve barsak kanalını tutar, mediastinal lenf yumrularını tutar. T lenfositleri daha çok tutar çünkü burada fazla sayıdadır.
-Timus formu; timusu tutar, T lenfositlere hakimlik görülür. Bunun dışında diğer dokularda ve böbrekte de T ve B lenfosit infiltrasyonları görülür. Lenfosit löykemiden farkı yayma kanda neoplastik oluşumlarla karşılaşırız. İmmun lökemi; lenfositomdur.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: