Anemilerin Sınıflandırılması


1-Eritrosit Sayı ve Fonksiyonundaki Kongenital Değişiklikler

2-Eritrosit Membran Yetmezliği ya da Enzimlerdeki Kalıtsal Hemolitik Bozukluklar
-Stomatositozis;
-Besenji Köpeklerinde ailen gelen anemiller;

3-Hem Sentezinin Kalıtsal Bozuklukları
-Porfiriler;
-Eritropoetik perfoüri;
4-Yetersiz Hücre Yapımına Bağlı Anemiler
-Aplastik panstopeni;
-Eğrelti otu zehirlenmesi;
-Eritrosit Aplazisi;
-Kedi panlökopenisi;
-Stakibotriotoksikozis
-Myeloftizik;
-Üremik Anemi;
-Endokrin Bozukluklara Bağlı Anemiler;
5-Yetersiz Hemoglobin Yapımına Bağlı Anemiler
-Demir Eksikliği Anemisi:
-Bakır Yetmezliği Anemisi
-Kobalt Yetersizliği;
-Megaloblastik Anemi;
-Kronik Bozukluklara Bağlı Anemi
-Malnutrisyon (Açlık) Anemisi
6-Hemolitik Anemi
İmmun Hemolitik Anemiler
-Tayda İzoimmun Hemolitik Anemiler;
-Buzağıda İzoimmun Hemolitik Anemiler;
-Domuz Yavrusunda İzoimmun Hemolitik Anemi
-İlaçla Oluşan Hemolitik Anemi
-Primer ya da İdiopatik İmmun Hemolitik Anemi
Enfeksiyöz Anemiler
-Atların Enfeksiyöz Anemisi;
-Babesiozis
-Anaplazmozis
-Eperythrozoonozis;
-Hemobartenollozis
-Ehrlichiozis;
-Trypanozomiozis;
Fiziksel ve Kimyasal Maddelere Bağlı Hemolitik Anemi
-Heinz cisimciği hemolitik anemisi;
-Bakır zehirlenmesi;
-Soğuğa bağlı hemoglobinüri;
-Doğum sonrası hemoglobinüri;
Eritrositlerin Mekanik Yıkımına Bağlı Hemolitik Anemi
Dalak Hipertrofisine Bağlı Hemolitik Anemi
7) Hemorajik anemiler

8) Hemoglobin Bozuklukları

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: