Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)

Etioloji:

Tel çivi iğne-retikulum-periton-diaframa batma yangı ve yapışmalar. Sığır obur, dil ve yanak papilla yönü, açlık pika. İleri gebelik güç doğum tenesmus olasılığını arttırır.dişide düvelikten itibaren. Tek yönlü beslenenlerde sık görülür.


Patogenez:

Atoni rumen fonksiyon azalması yangı (retikulitis simplex basit yangı). En temel bulgu süt verimi düşer. Retikulum + periton reticulo peritonitis travmatica. Retikulumdaki flora batan yönde geçer. Adhezyonlar olur. fibrin kordonu olur. kontraksiyonlarla 2 ucu kesikse ilerleme devam eder. Kronik timpani olur. temel bulgu ağrıdır.
Perikardit kalpte patolojik ses oluşur. Yalancı perikarditte kalpte ses normal.

Semptom:

Akut lokal peritonit: ani başlar, süt verimi düşer, harekette isteksizdir, genelde ayaktadır, yatıp kalkarken inler, kamburluk, karında çekiklik, hafif ateş (39,1 40) kalp (75 90), solunum frekansı artar, yüzeysel trokal solunum, ruminasyon kaybı.
Kronik lokal peritonit: adımlarını seçerek atar. Süt verimi düşer. Durgun dalgalı hafif ateş. Ruminasyon ürinasyon defekasyon inleme kuru katı dışkı.

Lab bulguları

Akut: lökositozis notrofili fizyolojik sola kayma. Sedimentasyon hızı artar. Total prot artar. Fibrinojen artar. Abdominosentez sıvısı yangılı.
Ağrı deneylerinin 3 ü pozitif olmalı: sopa deneyi, sırttan sıkma, diafram hizasına perkusyon çekiciyle vurma, yokuş aşağı yürütme, dar alanda döndürme.

Ayırıcı Tanı

Karıştığı hastalıklar; perikarditis travmatica, abomasum deplasmanı, abomasum ülseri, rumen asidozu, pyelonefrit.

Komplikasyon:

Kronik lokal peritonit, vagus indigesyonu, diafram fıtkı, akut diffuz peritonit, perikarditis travmatica.
İleri gebelerde platform tedavisi. Geniş spektrumlu antibiotik (penisilin aminoglikozoid) mıknatıs yuttur, rumenotomi, rumenotomide yapışmaların ayrılması ve kronikleşmeden yapılması.

Koruma:

Dengeli yeterli besleme, çöplük vb yerlerde otlatmama, yalnızca ipli balya kullanma, riskli yerlerde 16 18 aylık dönemde mıknatıs yuttur.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: