Çeşitli Organ Hastalıklarında Tercih Edilebilecek Antibiyotikler

*Akciğer
Penisilin-G, Ampisilin, Tetrasiklinler, Eritromisin-Spiramisin, Florokinolonlar

*Kemik
Metisilin, Sefalozin, Pristinamisin, Linkomisin-Klindamisin

*İntestinal mukozadan absorbe edilmeyen ve mide sıvısında parçalanmayan Kanamisin, Neomisin, Paranomisin, Kolistin, Polimiksin B, Vankomisin

*Kan-beyin bariyerini aşabilen -Kolayca aşabilenler: Fluorokinolonlar, 3. kuşak Sefalosporinler, Kloramfenikol, Ko-trimoksazol
-Yüksek dozlarda aşabilenler: Penisilinler, Ampisilin, Gentamisin

*İdrardan aktif şekilde elimine edilen Ampisilin, Sefalosporinler, Aminosidler, Kolistin, Polimiksin B, Sülfometoksozol+Trimetoprim, Kinolonlar

*Safradan aktif şekilde elimine edilen Ampisilin, Tetrasiklinler, Tiamfenikoller, Makrolidler, Linkomisin

*İntraselüler penetrasyon Tetrasiklinler, Makrolidler, Etambutol, Kloramfenikol, Rifamisinler,
Fluorokinolonlar, Klindamisin, Trimetoprim

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: