Serum Biyokimyasal Analizi

ALT (GPT)
·        Köpek ve kedide karaciğer için spesifik.
·        Karaciğer dışında 1 kalp ve 1 böbrekte de bulunur.
4                          10
·        Yarılanma süresi 3 saat- 3 gün
·        Referans aralık 10-80 IU/L
AST (GOT)
·        İskelet kası, kalp kası, karaciğer ve birçok organdan salgılanır.
·        Eritrositte de var, bu yüzden hemolizli kanda yüksek ölçülür.
·        Referans aralık 10-80 IU/L
CK
BUN
SORBİTOL DEHİDROGENAZ
TOTAL PROTEİN
SAP (AP, ALP)
·        Safra kanalı, hepatosit, sonra kemik, barsak, böbrak, plasenta ve akciğer de bulunur FAKAT;
·        Karaciğer ve kemik dışındaki dokularda yarılanma ömrü 3 dakika, bu yüzden sadece karaciğer ve kemik dokunun yansıması olarak kabul edilir.
·        Kolestazisin en duyarlı indikatörüdür.
·        Hücre harabiyetinden çok sentez sonucu kanda bulunur.
·        Kedide hepatik SAP yarılanma ömrü 6 saatken, köpekte 3 gün.
·        6 ayın altındaki hayvanlarda osteoblast aktivite yüksek olduğundan SAP normalin 6 katı kadar yüksek bulunabilir, normaldir.
Köpek- 20-150  IU/L
Kedi-    10-80 IU/L
At-       143-395 IU/L
GGT (Gama Glutamil Transferaz)
·        Böbrek tübüllerinde yüksek miktarda üretilir ama idrarla atılır, kana yansımaz. 24 saatlik toplanan idrarda ölçülen GGT böbrek yetmezliğinin en erken indikatörüdür.
·        Karaciğer ve safra kanalında bulunur.
·        Referans aralık köpekte 10-10 IU/L iken kedide normal düzeyi 0 dır.
·        Yarılanma süresi SAP’tan uzun olduğundan, kedilerde karaciğer hastalığının tanısında çok önemli.
·        Karaciğer hastalıkları, kolestazis, glukokortikoidler ve antikonvülzanlar GGT seviyesinde artışa neden olurlar.
LDH (Laktat Dehidrogenaz)
·        İskelet kası, kalp, karaciğer, eritrosit, böbrek, pankreas, kemik ve akciğerde bulunur.
·        DİKKAT: Plazmaya oranla eritrositte 150 kat fazla bulunduğundan, hemolizle serum seviyesi yükselir.
·        Yarılanma CPK’dan uzun olduğundan, diagnostik üstünlüğü var.
            LİPAZ
·        Pankreas ve mide mukozasından salgılanır.
·        DİKKAT: Lipaz artmadıysa pankreatit değildir!
Köpek- 25-700  IU/L
Kedi-    25-350 IU/L
At-                     IU/L
AMİLAZ
KOLESTEROL (100-300 mg/dl)
·   Başlıca lipid
· Tüm steroid hormonların kaynağı (Cinsiyet + glukokortikoid gibi)
·  Karaciğer, safra asitlerini kolesterolden sentezler
·   Hücre plazma membranının önemli bir bileşiği
·  Gıdalardan elde edilmesinin yanı sıra karaciğer tarafından da sentezlenir.
·  Safra ile atılır
YÜKSEK KOLESTEROL                 DÜŞÜK KOLESTEROL
*    Yağlı yemekler                                                      * Düşük yağ diyeti
*    Hipotiroidizm                                                        * Hipertiroidizm
*    Diabet                                                                     * Malabsorbsiyon
*    Pankreatit                                                              * EPI
*    Hiperadrenokortisizm                                          * Hipoadrenokortisizm
*    Steroidler                                                               * Protein kayıplı enteropatiler
*   Travma                                                                   *  Karaciğer hastalıkları
*   Karaciğer hastalıkları                                           *  Antikonvulzan ilaçlar
*   Safra kesesi tıkanıklığı
*   Nefrotik sendrom
*   Hiperlipidemi
TRİGLİSERİDLER
KAYNAK
1-    İntestinal mukoza hücrelerinde şekillenen trigliseridler
Gıdayla alınan uzun zincirli trigliserid bileşikleri, intestinal lenf kanalları tarafından alınır, kana şilomikronlar olarak geçer.
2-    Karaciğerde şekillenen trigliseridler
Kana LDL olarak taşınır.


Lipaz, şilomikron ve  LDL’deki trigliseridleri yıkımlar.

           Serbest yağ asitleri         Gliserol
                                â†“
           Yağ hücreleri tarafından alınır
*****Heparin lipaz aktivitesini arttırır. Heparin yapıldıktan 15 dakika sonra plazma bulanıklığı açılmıyorsa, lipaza ilişkin sorun mevcuttur.
SODYUM  (140-155 mmol/l)
Ekstraselüler
POTASYUM (3.6-5.8 mmol/l)
İntraselüler (Sadece %2’si ekstraselüler)
Aldesteron, böbreklerden atılımını,
İnsülin ise hücre içine alımını sağlar.
KLOR (100-120 mmol/l)
↑ YÜKSELDİĞİ DURUMLAR: Metabolik asidoz , AmCl sağaltımı, hipernatremiEkstraselüler
↓ DÜŞTÜĞÜ DURUMLAR: Metabolik alkaloz, Diüretik sağaltımı
KALSİYUM (2-3 mmol/l)
FOSFOR (2-5 mg/dl)
Et, süt, Kemik, dişlerde bulunur.
Enerji transferi ve asit-baz dengesinde rolü var.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: