Kan Testleri Nelerdir? Ortalama Değerleri


TAM KAN SAYIMI (CBC)

1-HEMATOKRİT (HcT, PCV)
Kan hücrelerinin plazmaya oranıdır.
***Lökosit ve Trombositleri içermez
Köpek- % 37-55
Kedi- % 30-45
At- % 32-52

*Yavrularda Düşüktür- %24-34, kedilerde 6 aylık, köpekte 12 aylık yaştan sonra normal sınırlara ulaşır. Poodle, Alman Kurdu, Boxer, Şivava, Dalmaçyalı gibi sinirli yapılı ırklarda splenik kontraksiyon sonucu HcT sürekli normalin üst sınırında veya daha da yüksektir.

YÜKSEK HcT DÜŞÜK HcT


*DEHİDRASYON 
 *ANEMİ
* Korku, Heyecan 
 * Gebelik
* Egzersiz 
 * Trankilizanlar
* Şok 
 * Anestezi
* Gerçek Polisitemi
 * Hemoliz
* Hipertiroidizm
 * Kemik İliği Supresyonu
* Anabolik steroidler
* Yükseklik

2-ERİTROSİT-ALYUVAR (RBC)
Yaşam süresi;
KÖPEK: 110-122 gün (≈3 ay)
KEDİ: 68 gün (≈2 ay)
AT: 140-150 gün (≈5 ay)
Köpek- 5.5-8.5 milyon/mm3
Kedi- 5-10 milyon/mm3
At- 6-12 milyon/mm3
Sığır-
Koyun-
Köpeklerde 1 yaş, kedilerde 3-4 aylıktan önce 3-4 milyon arasındadır. Belirtilen dönemden sonra normale döner.

YÜKSEK RBC DÜŞÜK RBC
*DEHİDRASYON 

 *ANEMİ
* Korku, Heyecan 
 * Gebelik
* Egzersiz 
 * Trankilizanlar
* Şok 
 * Anestezi
* Gerçek Polisitemi
* Anabolik steroidler

3-HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU (Hb)

Köpek- 12-18 g/dl
Kedi- 8-15 g/dl
At- 11-19 g/dl
Sığır-
Koyun-
YÜKSEK Hb HATA DÜŞÜK Hb
*DEHİDRASYON 

 *Evoparasyon 
 *ANEMİ
* Korku, Heyecan 
 *Heinz- body cisimcikleri 
 * Gebelik
* Egzersiz 
 *Lipemi 
 * Trankilizanlar
* Şok 
 * Anestezi
* Gerçek Polisitemi 
 * Hemoliz
* Anabolik steroidler

Kedilerde 6 aylık, köpeklerde 1 yaştan sonra normal referans sınırlara ulaşır.

Hb= HCT X 1003
Hb= Eritrosit sayısı X 2 Köpek
Hb= Eritrosit sayısı X 1.6 Kedi
RBC= HCT X 1006

METHEMOGLOBİNEMİ ; Demirin oksidasyonu ile ortaya çıkar. (Oksidantlar: Ketamin, Parasetamol, Sodyum klorat, Çiğ soğan, Benzokain…)

4-HEMATOLOJİK İNDEKS (MCV, MCHC, MCH) MCV
Eritrosit büyüklüğü ve hacmini ifade eder.

MCV (fl) = HCT X 10 RBC 

Köpek- 60-77
Kedi- 40-55
At- 34-58
Sığır-

· Doğumda yüksektir, sonra düşer.

YÜKSEK MCV DÜŞÜK MCV
*Retikulositosis (Rej. anemi) 

 * Demir aksikliği
* Makrositer tablo (Büyük immature, rej. anemi) 
 * Piridoksin
* Büyük olgun eritrositler (Rej. Anemi)
 * Kedilerde Hemobartenelloz 
 * Çekirdekli eritrositler (Rej. Anem, ve neoplastik Boz.) 
* Yaş, ırk

MCHC ( Ortalama Hb Konsantrasyonu)
Eritrositteki ortalama Hb konsantrasyonunu ifade eder.
MCHC = Hb X 100
HCT

Normal Değer : NORMOKROMİK
Düşük Değer : HİPOKROMİK

YÜKSEK MCHC DÜŞÜK MCHC
*Kapasitenin üstünde olmaz HATA(Hemoliz, * Retikülositler
lipemi, Heinz Body cis.) *Çekirdekli alyuvarlar * * Demir eksikliği
* Piridoksin
* Protein eksikliği
* Yaş,

MCH
Alyuvardaki Hb içeriğini ifade eder.

MCH = Hb X 10
RBC

HEMATOLOJİK İNDEKSE GÖRE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI

MCV
MCHC Normal
MCHC Düşük

Normal
Normositik, normokromik
Normositik, hipokromik

Yüksek
Makrositik, normokromik
Makrositik, hipokromik

Düşük
Mikrositik, normokromik
Mikrositik, hipokromik

RBC Dağılım Değişikliği: Alyuvar hacim değişim, Çok sayıda normalden farklı büyüklükte alyuvar varlığı sonucu ortaya çıkar. Çok sayıda büyük alyuvar sağa kayma ve makrositoz, çok sayıda küçük alyuvar sola kayma ve mikrositoz tablosunu ortaya çıkarır.
Howell- Jolly cisimcikleri: Bunlar çekirdek kalıntılarıdır.
Heinz cisimcikleri; Alyuvar içindeki yuvarlak inklüzyonlar- okside hemoglobin. Kedilerde %10’a kadar normaldir.
Sferositler: Otoimmun hemolitik anemide görülür. Küçük ve kırmızı yapılardır.
Rulo formasyonu. Alyuvarların düz bir zincir şeklinde görülmesidir. Kedi, köpek ve atlarda normal durumlarda gözlenir.
Sedim: Alyuvarların belli zaman diliminde mm olarak çökme hızı. Yüksek fibrinojen albumin globulin, romatizmal durumlarda hızlıdır.

TOTAL LÖKOSİT (WBC)

LENFOSİT
AGRANULOSİT MONOSİT
LÖKOSİT
GRANULOSİT NÖTROFİL
BAZOFİL
EOZİNOFİL
Köpek- 6-17 x 103/µl
Kedi- 5.5-19.5 x 103/µl
At- 4.3-14 x 103/µl
Sığır- 

 
YÜKSEK WBC DÜŞÜK WBC
*Bakteriyel enfeksiyon 
 * Viral hastalıklar
* Steroidler 
 *Şiddetli bakteriyel enfeksiyon
*Lenfosarkom, lösemi
 *Anaflaksi
* FIP 
 * Toksik ve kimyasal maddeler 
 * Şiddetli yangı 
 * Kemik iliği neoplazileri
* Köpeklerde gebelik ve doğum
 *SLE * Kedilerde hipertiroidizm
 *Akut toxoplazma
*Leishmania
* Üremi gibi endojen toksikasyonlar

PANLÖKOPENİ
Kedi gençlik hastalığı
FeLV
Parvovirus
Leishmaniasis
Akut toxoplasmosis
Şidetli akut salmonellosis

Eozinofil: Küçük bir oranı kanda, büyük kısmı, deri, akciğer, gastrointestinal sistem, uterus konnektif dokuda bulunur.
Bazofil: Histamin, serotonin, heparin gibi mediatörlerin salınmasıyla alerjik reaksiyon ortaya çıkar.

LENFOSİTLER
T B
Kemik iliğinden köken alır. Emb. Dönemde kemik iliği, sonra timus
Lenf nodülleri Lenf nodülleri
Dalak Dalak
Sindirim ve solunum yolu submukozası Peyer plakları
Antikor yapımı
YÜKSEK LENFOSİT DÜŞÜK LENFOSİT
* Uzun süreli antijenik stimulasyon 
 * Steroidler 
 * Lösemi, lenfosarkom 
 * Viral hastalıkların başlangıç dönemi
* Korku, Heyecan
 * Yoğun bakteriyel enfeksiyon
* Egzersiz 
 * Lenf kaybı
* Hipoadrenokortisizm 
 * İmmunsupresif kemoterapi
* Gençlerde yüksek seyreder 
 * Radyasyon
* Generalize demodikozis
* Kronik böbrek yetmezliği

MONOSİTLER
– Kemik iliğinde üretilir.
– Dokularda ve vücut boşluklarında makrofaja dönüşmeden, kanda kısa bir süre dolaşıma katılır.
– Kan monosit/doku makrofaj oranı= 1/400
– Özellikle hücre içi granulamatöz yanıt oluşturan mantar, protozoan ve virüslerin yanı sıra yabancı cisim, doku artıkları ve nonfonksiyonel hücreleri fagosite eder.

TROMBOSİTLER Kemik iliğinde üretilir.
Köpek- 200-500 x 103/µl
Kedi- 300-700 x 103/µl
At- 100-600 x 103/µl

*** 50,000 in altında spontan kanamalar görülebilir.

YÜKSEK TROMBOSİT DÜŞÜK TROMBOSİT
* Heyecan, egzersiz, gebelik 
 * İlaç, üremi, kimyasal ve toksin gibi nedenlerle
* Kanama sonrası trombosit üretiminde düşüş
* Travma, kırıklar, operasyon 
 * Ehrlichiosis, FeLV
* Köpeklerde splenektomi sonrası 
 * Tiazid diüretikler
* Akut kronik enfeksiyonlar, yangı 
 * Kedilerde kloramfenikol
* Malignant neoplaziler 
 * Trombosit yıkım ve kullanımının artışı ( DIC,
enfeksiyon, immuntrombositopeni, SLE, anaflaksi,
kanama, splenomegali)

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: