Atelektazi Nedir?

Atelektazi akciğerlerin tam olarak genişleyememesi, tam olmayan genişlemesi olabilir. Az hava almış akciğerle hiç hava almamış akciğeri ayırmak çok zordur. Atelektazi 2 grupta incelenir. Konjenital ve edinsel. Bir de fötal atelektazi vardır. Fötal atelektazi intrauterin ölmüş hiç hava almamış hayvanları tanımlamak için kullanılır. Atelektazide akciğer et kıvamındadır. Henüz hava almamış akciğeri suya atarsan batar. Az hava almış akciğeri suya atarsan yüzer.

Atelektaziler neonatal olarak olarak mekonyum aspirasyonuna bağlı oluşur. Bir de sülfaktan eksikliğine bağlı olarak olabilir (Neonatal hyalin membran hastalığı) daha çok insanlarda premature doğumlarda yada diabetli annelerden doğan bebeklerde görülen hastalıktır. Her iki durumda da akciğer hava almamıştır sönüktür. İncelemelerde mekonyuma ait yada sürfaktan eksikliğine bağlı defekt görülür. Nedeni tip 2 pneumositlerin surfaktanı sentezleyememesine bağlı sonuctur. Surfaktan ya hormon eksikliğine bağlıdır. Adrenal korteksin aşırı çalıştığı durumlarda görülür. Bunlar doğum stresi geçiren hayvanlarda da görülür. Genellikle doğumdan sonra neonatal hyalin membran hastalığı hayvanlarda sinirsel belirtilerle görülür. Hayvanların uzun süre ayağa kalkamaması gibi belirtiler.

 Edinsel atelektazide 4 tiptir. Obstruktif tip daha çok akciğerde hava yollarının tıkanmasıyla. Tümörler yol açabilir. Tuberküloz neden olabilir. Kompresif tip ise dışarıdan gelen basınçlar olabilir. Göğüs boşluğunda hidrotoraks gibi pneumotoraks gibi veya tümörler buna yol açabilir. Obstruktif tipte daha çok kollateral hava yolu zayıf olan ve septumlarla bölümlenmiş özellikle ruminantlar yada küçük ruminantlar oldukça duyarlı. Hayvanlarda pneumoni veya bronşitis şekillendiğinde mutlak suretle atelektazi olur. Diğer bir tip hipostatik atelektazi özellikle uzun süre anestezide yatan solunum güçlüğü olan hayvanlarda görülür. Masif atelektezi pneumotoraksın önemli bir komplikasyonu yani akciğerdeki negatif basıncın ortadan kalkması özellikle akciğer yırtılmalarında yada toraksın bir şekilde dışarıdan travması sonucu yada akciğerlerin sekonder hastalıklarında yada sigara içenlerde akciğer yırtılmalarına bağlı görülür. Bazen diyafram yırtıklarında da görülür.

Histolojik olarak atelektazik alveoller keskin kenarlıdır. Sönmüştür ince yarıklar tarzında görülür. Atelektazinin önemli komplikasyonu eğer şiddetli masif değilse cor pulmonaleye sebep olur. Yani kalp büyümesi ve sonra kalp yetmezliği oluşur. Genellikle başlangıçta dilatasyon olabilir. İleride kalp büyümesi ve yetmezliği görülür.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: