Bronşitis (Bronchitis)


Akut Bronşitis

Akut bronştisler karakteristlik olarak bronşlar cevresinde bir ekdusat varlığıyla veya lumeninde pardon eksudatın varlığıyla karakterizedir. Şu yapılar lenfoid dokuların artışını gösterir, sarımsı renkte, küçük bronşiollerde de keza belirgin hale gelmiş miliyer tarzda burada(slaytta gösteriyor) daha yakın büyük bir bronş cevresinde eksudatif hücre eksudasyanu ve bronş lumeninde bir eksudat söz konusu olmaktadır. Akut bronşitisler çevresindeki bezlerde hiperplazi olabilir. Epitel hiperplastiktir ve en karakteristlik bulgusu akut yangılarda dökülmüş epitel hücreleri ve nötrofillerin varlığıdır. Akut bronşitisler de kataral olabilir, fibrinli de olabilir, nekrotikte olabilir. En belirgin özelliği bronş lumenlerinde nötrofil varlığı, çevresinde lenfoid hücreler yanında nötrofillerin varlığıdır. Zaman zaman epitel ülseratif forma geçerse kayıp söz konusu olabilmektedir. Nekroz olabilir. Bazen viruslara ait inkluzyon cisimciklerine, epitelde ya sitoplazmik olarak yada nukleer olarak görebiliriz. Bu akut bronşitislerin en prototipi köpeklerdeki köpek barınak hastalığı diye birinen bir kompleks hastalıktır. Biliyorsunuz parainflurenza, adenovirüs yada distemper bu kompleksin içinde yer alır. Bazen buna köpeklerde çok görülen bir fırsatçı bordotella broncosepticada bu tracheatise karışır. Genellikle kataraldan, mukoprulente kadar değişen tarzda yangıya yol açar. Genellikle iyileşme olabilir ancak bazende bu kronikleşir, kalıcı olur. Uzun süre bu hastalık devam edebilir. Yayılma dediğimiz gibi aerogen yolla olabilir. Bazende tüberkülozda olduğu gibi akut bronşitisler kanaliküler yayılma dediğimiz bronşlardan bronşiyollerden bronşlara doğru bir assendens enfeksiyon tarzında tüberkülozda ki gibi yayılma gösterebilir. Akut bronşitisler zaman zaman kronikleşir. Daha çok parazitlere ilişkin olabilir yada bakterilere ilişkin olabilir. Küçük köpek gruplarında bu görülür. Kedilerde ve diğer hayvan türlerinde allerjik bronşitislerin uzun sürmesiyel ilgili olabilir. Atlarda ki KOAH dediğimiz kronik obstruktif akciğer hastalığında, insanlardaki formudur. Sığırlarda allerjiler, mantar allerjilerinde bu durum olabilir.
Nekropside bronşlarda pis kokulu, bu bronşlar içerisinde pis kokulu açık beyaz renkte, sarımsı yeşil renge kadar mukoid eksudatla karakterizedir. Bazen bu eksudat bronş lumenini tamamen tıkayabilir.

Kronik Bronşitis

Kronik bronşitisin en önemli özelliği çevrede yaygın bir hücre infiltrasyonu, lenfoid doku hiperplazisi vardır. Mukoza hiperplastiktir. Zaman zaman metaplazi görülür. Yani bu yalancı çok katlı skuamoz epitele hatta karnifiye olabilir. KOAH olan kişilerde, sigara içen kişilerde bu çok belirgin bir bulgudur. Mukozada da visköz yapıda sialomusin dediğimiz buradaki goblet hücrelerinin aşırı sekresyonu aynı zamanda bezlerinde buna katılmasıyla gercekleşen bir tablo görürüz. Çevrede de çoğunlukla amfizem yada atelektazi alanlarına daha çok hava ile dolmuş alveoller yada sönmüş halde alveoller görebiliriz. Bazen de bronş lümenine doğru fibröz yapıda uzantılar epiteloid, polip tarzında üremeler söz konusu olabilir bronş lümenine doğru. Kedilerde astma dediğimiz allerjik bronşitise sık rastlayabiliriz. Kedilerde buna çok duyarlıdır.
Kronik bronşitislerin en önemli komplikasyonu özellike aciğerlerdeki arteriyo düz kasların hiperplazisidir. Arteriyel düz kasların hiperplazilerine yol açarlar. Çoğu yaşlı kedilerde görülebilir. Tabiki bu arteriyel hipertansiyona yol açar. Bu da kalpte bir dirence yol açar ve bu da neye yol açar? Cor pulmanaleye yol açar. Bazen kalp dilatasyonu bazen konsantrik hipertrofi tarzında kalp büyümesine neden olur. Yani kronik bronşitisin son evresinde cor pulmanale ve kalp yetmezliği sonrada konjestif kalp hastlığı tablosudur. Tabi diğer bulguları dediğim gibi atelektazi yada amfizemdir. Bronş lumenlerı tıkandığı zaman ya inspirasyonla alınan hava atılmadığı için yada hava alınamadığı için ekspirasyonla atılacak hava kalmaz, akciğerler kollabe olur. Atelektazi dediğimiz gelecek hafta bahsedeceğimiz hastalığa neden olur.

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: