Osteomalazi (Osteomalacia)

Ergin hayvanlarda Ca/P metabolizması bozukluğunda ortaya çıkar. Kemiklerin yumuşaması ve kırılmasıyla karekterize bir hastalıktır.
Etiyoloji:
Ca fazlalığı P ve D vitaminin azlığı etkili olmaktadır.
Uzun süre fosfor noksanlığı.
Toprağın fosfor bakımından fakir olası.kurak yerlerde yetişen bitkilerin  P bakımından fakir olması.
Rasyonda protein noksanlığı.
A vitamini noksanlığı.
Paraziter invazyonlar
Yüksek süt verimli yaşlı ineklerde laktasyon ve gebelik döneminde ortaya çıkar.
Semptomlar:
1-)   Verim düşüklüğü ve kilo kaybı..
2-)   Anöstrus ,örstus siklusunda düzensizlik.
3-)   İnfertilite problemi.
4-)   Uygun olmayan yabancı cisimleri yalama ve çiğneme .
5-)   Yürüyüş bozukluğu.
6-)   Topallık özellikle ön ayaklarda.
7-)   Yürürken çıtırtılı sesler .
😎   Sırt kambur hareket etmede isteksiz kemikler palpasyonda ağrılı.
9-)   Uzun süre yatma isteği , ayağı kalkmada gü.lük..
10-) Kemiklerde kırılma.
11-) Kıllarda mat görünüm.
12-) Kırıklarda geç iyileşme.
Tanı :
Gebe ve süt verimi yüksek olan hayvanlarda  kemik kırılmaları pica belirtilerine bakılarak kuşku duyulur
Kan serumunda P miktarına bakılır.
Ayırıcı tanı:
 İştahın olması, beden sıcaklığının normal olması seyrinin akut olmaması ile Süt Hummasın’dan.
 Tetanik ve klonik konvulsiyonlarının gelişmemesi ile Hipomagnezyum Eksikliği’nden ayrılır.
 Kronik Florosisle karışabilir dişlerde tipik benekler uzun kemiklerin genişlemesiyle karekterize.
Sağaltım :
Yemlere kemik unu 20-100 gr  Disodium Fosfor verilir
D3 vitamini (300-500 UI /kg 3-5 hafta aralıklarla.
Yemlere A ve  D vitamini premiksler ilave edilir.
Yemlerin protein oranı yükseltilir.
Şiddetli olaylarda Disodıum Fosfat Distile suda eritilerek (25 gr  100 ml suda eritilir i.v. verilir.
Koruma :
Gebe ve laktasyondaki ineklerin yemlerine fosfor içeren tuzlar ve D vitamini ilave edilir.




Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam... Veteriner Hekim

Bir Cevap Yazın

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: