Çeşitli Organ Hastalıklarında Tercih Edilebilecek Antibiyotikler

*Akciğer
Penisilin-G, Ampisilin, Tetrasiklinler, Eritromisin-Spiramisin, Florokinolonlar

*Kemik
Metisilin, Sefalozin, Pristinamisin, Linkomisin-Klindamisin

*İntestinal mukozadan absorbe edilmeyen ve mide sıvısında parçalanmayan Kanamisin, Neomisin, Paranomisin, Kolistin, Polimiksin B, Vankomisin

*Kan-beyin bariyerini aşabilen -Kolayca aşabilenler: Fluorokinolonlar, 3. kuşak Sefalosporinler, Kloramfenikol, Ko-trimoksazol
-Yüksek dozlarda aşabilenler: Penisilinler, Ampisilin, Gentamisin

*İdrardan aktif şekilde elimine edilen Ampisilin, Sefalosporinler, Aminosidler, Kolistin, Polimiksin B, Sülfometoksozol+Trimetoprim, Kinolonlar

*Safradan aktif şekilde elimine edilen Ampisilin, Tetrasiklinler, Tiamfenikoller, Makrolidler, Linkomisin

*İntraselüler penetrasyon Tetrasiklinler, Makrolidler, Etambutol, Kloramfenikol, Rifamisinler,
Fluorokinolonlar, Klindamisin, Trimetoprim

Vet. Hek. M. Zeki

Öğrenme serüvenimiz asla bitmeyecek, öğrenmek için öğrenci olmaya devam...

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: